Journal of China Medical University

Journal of China Medical University
Quick search
LinksMore
NewsMore
Current issue
Journal of China Medical University

Journal of China Medical University

2021 Vol.50 ,No.4

Published 30 April 2021

Original article
ZHANG Jingyue, ZHANG Qianye, CHEN Xinzhen, ZHANG Guopei, XIAO Mingyang, LU Xiaobo

2021 Vol. 50 (4): 289–294,301 Abstract( 51) HTML   PDF (423KB)( 23 )

GAO Yingzhuo, JIAO Jiao, YANG Dalei, LI Li, WANG Xiuxia

2021 Vol. 50 (4): 295–301 Abstract( 38) HTML   PDF (452KB)( 11 )

YU Yan, ZHONG Hongshan

2021 Vol. 50 (4): 302–306,311 Abstract( 358) HTML   PDF (785KB)( 11 )

LI Yan, WANG Guan

2021 Vol. 50 (4): 307–311 Abstract( 34) HTML   PDF (906KB)( 11 )

SHI Feng, CHEN Zhihong, LI Guangjing, CHEN Shengcai, LUO Xiaoqiong, WANG Junli

2021 Vol. 50 (4): 312–317 Abstract( 39) HTML   PDF (1000KB)( 36 )

WANG Dong, JIANG Xiaowei, SUN Ting, TANG Yanqing

2021 Vol. 50 (4): 318–321 Abstract( 30) HTML   PDF (530KB)( 8 )

LU Mengqing, WANG Bo, MA Yanping, JI Yaohua, QI Te, MIAO Ye, LIU Chao, WU Hao, LIU Qing, SU Li, RUAN Qiang

2021 Vol. 50 (4): 322–326,331 Abstract( 31) HTML   PDF (368KB)( 7 )

SHEN Zixiong, FU Songbo, TANG Xulei, LIU Jingfang, MA Lihua, SUN Weiming, NIU Ying, JING Gaojing, ZHAO Nan, NIU Qianglong, TENG Weiping, SHAN Zhongyan

2021 Vol. 50 (4): 327–331 Abstract( 48) HTML   PDF (364KB)( 10 )

XU Heli, ZHANG Xinsheng, TAN Hongyou, DING Jian, XIE Juhua, ZHANG Yue

2021 Vol. 50 (4): 332–335 Abstract( 25) HTML   PDF (332KB)( 12 )

MU Shengtian, TANG Jie, ZHONG Yu, ZHENG Zhen

2021 Vol. 50 (4): 336–340,355 Abstract( 26) HTML   PDF (852KB)( 12 )

HUANG Yinglin, MENG Xiangwei, ZHANG Gaijuan, ZHANG Zhenzhen, WU Feng, GUAN Lili, HAILATI·Ayiding, ZHU Gang

2021 Vol. 50 (4): 341–344 Abstract( 29) HTML   PDF (333KB)( 8 )

WANG Dong, WANG Yu, ZHANG Ying

2021 Vol. 50 (4): 345–350 Abstract( 28) HTML   PDF (564KB)( 12 )

AN Xiaohui, WANG Yan, WANG Wensi, HAO Shuang, FANG Xing

2021 Vol. 50 (4): 351–355 Abstract( 28) HTML   PDF (421KB)( 6 )

ZHANG Qinyao, HU Meirong, SUN Jiaying, MA Shumei

2021 Vol. 50 (4): 356–361 Abstract( 28) HTML   PDF (433KB)( 4 )

Review
LIU Xianchuang, XU Ke

2021 Vol. 50 (4): 362–365 Abstract( 37) HTML   PDF (329KB)( 15 )

Short article

2021 Vol. 50 (4): 366–370 Abstract( 25) HTML   PDF (471KB)( 9 )

2021 Vol. 50 (4): 370–373 Abstract( 38) HTML   PDF (775KB)( 13 )

2021 Vol. 50 (4): 374–377 Abstract( 39) HTML   PDF (792KB)( 25 )

2021 Vol. 50 (4): 378–381 Abstract( 29) HTML   PDF (1178KB)( 46 )

Data collected
Copyright
主管单位:辽宁省教育厅
主办单位:中国医科大学
主 编:闻德亮
编辑部主任:王又冬
编辑出版:中国医科大学学报编辑部
通讯地址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
邮政编码:110122
电话号码:024–31939622
国内发行:辽宁省邮政报刊发行局 发行代号 8-175
订购:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易总公司(中国国际书店) 北京399信箱 发行代号 BM 904
ISSN 0258-4646
CN 21-1227/R
国内定价 15.00元

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA