News More
Current Issue

Journal of China Medical University

2018 Vol. 47,No. 8

Published 30 August 2018

Next Issue
TENG Hao, XUE Yixue, WANG PING, LIU Yunhui

2018 Vol. 47 (8): 673-677 [Abstract]( 1 HTML ( ) PDF (993 KB)  ( 2 )

HAN Xu, YU Qian, TIAN Ye, ZHAO Xitong, ZHANG Lei, ZHOU Di, TIAN Dali

2018 Vol. 47 (8): 678-681 [Abstract]( 9 HTML ( ) PDF (794 KB)  ( 2 )

YUE Yuan, FAN Qiuling, DU Shuyan, YUAN Fang, XU Li, LI Lin, LIU Nan, JIANG Yi, WANG Lining

2018 Vol. 47 (8): 682-686 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (644 KB)  ( 1 )

ZHANG Yi, LIN Bing, CHEN Jianfeng

2018 Vol. 47 (8): 687-691 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (2174 KB)  ( 1 )

FAN Yuyan, SUN Yongxin, LIU Qingshan, ZHOU Yilun, LI Ping, LIANG Bingzhong

2018 Vol. 47 (8): 692-695,700 [Abstract]( 5 HTML ( ) PDF (390 KB)  ( 1 )

ZHAO Chongru, GUO Shu, LÜ Mengzhu, CHEN Xin, WANG Ting, ZHU Mengru

2018 Vol. 47 (8): 696-700 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (1361 KB)  ( 1 )

WANG Qianwen, XU Zhenhua, WANG Zhijing, SU Rongjian, CHEN Xuejun, GU Yanjiao

2018 Vol. 47 (8): 701-704 [Abstract]( 9 HTML ( ) PDF (791 KB)  ( 2 )

WU Feng, KONG Lingtao, SUN Jiaze, TANG Yanqing

2018 Vol. 47 (8): 705-707,712 [Abstract]( 5 HTML ( ) PDF (315 KB)  ( 1 )

QIN Limei, WU Lin, WU Zhenxian

2018 Vol. 47 (8): 708-712 [Abstract]( 11 HTML ( ) PDF (1072 KB)  ( 1 )

WANG Qihui, LIU Xuejia, HU Jinrui, CHU Yunzhuo

2018 Vol. 47 (8): 713-716 [Abstract]( 9 HTML ( ) PDF (718 KB)  ( 1 )

LIU Zhi, LI Gai, LI Bing, LIU Yang

2018 Vol. 47 (8): 717-719,723 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (326 KB)  ( 1 )

XIU Hong, JI Huibin

2018 Vol. 47 (8): 720-723 [Abstract]( 5 HTML ( ) PDF (296 KB)  ( 1 )

YANG Yan, YAO Lutian, WANG Yanfeng, WANG Xinxian, WANG Hanning, ZHANG Hangzhou, ZHOU Xin

2018 Vol. 47 (8): 724-729 [Abstract]( 9 HTML ( ) PDF (1582 KB)  ( 1 )

ZHANG Qi, YANG Ye

2018 Vol. 47 (8): 730-734 [Abstract]( 6 HTML ( ) PDF (1577 KB)  ( 1 )

YANG Huan, REN Weidong

2018 Vol. 47 (8): 735-739 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (366 KB)  ( 1 )

GUAN Chao, YU Li, XU Zhaoguo, CUI Guoyuan, ZHANG Xiaoye

2018 Vol. 47 (8): 740-743,747 [Abstract]( 9 HTML ( ) PDF (344 KB)  ( 2 )

2018 Vol. 47 (8): 744-747 [Abstract]( 7 HTML ( ) PDF (360 KB)  ( 1 )

2018 Vol. 47 (8): 748-750 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (710 KB)  ( 2 )

2018 Vol. 47 (8): 750-752 [Abstract]( 6 HTML ( ) PDF (416 KB)  ( 1 )

2018 Vol. 47 (8): 753-755 [Abstract]( 2 HTML ( ) PDF (307 KB)  ( 1 )

2018 Vol. 47 (8): 756-758 [Abstract]( 6 HTML ( ) PDF (975 KB)  ( 2 )

2018 Vol. 47 (8): 758-760 [Abstract]( 9 HTML ( ) PDF (300 KB)  ( 1 )

2018 Vol. 47 (8): 761-763 [Abstract]( 8 HTML ( ) PDF (579 KB)  ( 1 )

2018 Vol. 47 (8): 763-765 [Abstract]( 8 HTML ( ) PDF (928 KB)  ( 2 )

Data Collected
Copyright
banquanxieyi

中国医科大学学报版权所有©2007

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA