News More
Current Issue

Journal of China Medical University

2018 Vol. 47,No. 4

Published 30 April 2018

Next Issue
ZHAO Jianzhu, TANG Jun, MA Jietao, ZHANG Shuling, HAN Chengbo, ZOU Huawei

2018 Vol. 47 (4): 291-293 [Abstract]( 8 HTML ( ) PDF (1569 KB)  ( 21 )

JIAO Ao, LI Xiaohang, SHI Yue, LÜ Wu, SUN Ning, ZHANG Chengshuo, LI Feng, ZHANG Jialin

2018 Vol. 47 (4): 294-298 [Abstract]( 28 HTML ( ) PDF (6272 KB)  ( 14 )

YANG Fan, CHEN Yingjian, WU Yanhua, HU Chengjin

2018 Vol. 47 (4): 299-304 [Abstract]( 14 HTML ( ) PDF (3332 KB)  ( 23 )

WANG Di, ZHAO Mei

2018 Vol. 47 (4): 305-307,311 [Abstract]( 16 HTML ( ) PDF (2065 KB)  ( 15 )

XIE Lili, LÜ Hongtao, XU Ruixue

2018 Vol. 47 (4): 308-311 [Abstract]( 9 HTML ( ) PDF (982 KB)  ( 11 )

ZHU Chunming, ZHANG He, ZHENG Rui

2018 Vol. 47 (4): 312-315 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (276 KB)  ( 8 )

WAN Yuxiao, WEI Wei, ZHU Junchao

2018 Vol. 47 (4): 316-320 [Abstract]( 12 HTML ( ) PDF (4141 KB)  ( 14 )

PENG Huatong, WU Wenyi, ZHANG Liting, LIN Jianqing, YU Yihuang, WU Chunlin, HUANG Zhongxin, QIU Jianlong

2018 Vol. 47 (4): 321-328 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (22923 KB)  ( 14 )

SUN He, LI Xiaohang, ZHANG Jialin

2018 Vol. 47 (4): 329-332 [Abstract]( 11 HTML ( ) PDF (280 KB)  ( 16 )

LAN Yutong, LIU Weiyu, XING Junwei, LAI Shuang, YANG Huishan, LI Hong, DENG Qiuping, LIU Weixin

2018 Vol. 47 (4): 333-337 [Abstract]( 13 HTML ( ) PDF (2339 KB)  ( 9 )

GUO Liang, LIU Xiaowei, LIU Zhi

2018 Vol. 47 (4): 338-340,345 [Abstract]( 14 HTML ( ) PDF (278 KB)  ( 14 )

SHAO Yang, HU Yanping, LIU Yong

2018 Vol. 47 (4): 341-345 [Abstract]( 5 HTML ( ) PDF (738 KB)  ( 7 )

KONG Xue, WANG Jun

2018 Vol. 47 (4): 346-349,354 [Abstract]( 17 HTML ( ) PDF (304 KB)  ( 12 )

ZHANG Qian, LI Zhishu, ZHANG Yuming, WANG Yinghua, BAI Lu, LU Haiou, YU Yuexin

2018 Vol. 47 (4): 350-354 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (4751 KB)  ( 12 )

GUO Bingyu, HUI Qiang, CHANG Peng, TAO Kai

2018 Vol. 47 (4): 355-357,363 [Abstract]( 5 HTML ( ) PDF (3371 KB)  ( 9 )

LI Xiaotong, QIN Yu, ZHAO Jiangyue, ZHANG Jinsong

2018 Vol. 47 (4): 358-363 [Abstract]( 1 HTML ( ) PDF (309 KB)  ( 14 )

2018 Vol. 47 (4): 364-367 [Abstract]( 11 HTML ( ) PDF (297 KB)  ( 8 )

2018 Vol. 47 (4): 368-370 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (3610 KB)  ( 8 )

2018 Vol. 47 (4): 370-372 [Abstract]( 5 HTML ( ) PDF (261 KB)  ( 7 )

2018 Vol. 47 (4): 373-375 [Abstract]( 8 HTML ( ) PDF (272 KB)  ( 7 )

2018 Vol. 47 (4): 376-378 [Abstract]( 10 HTML ( ) PDF (266 KB)  ( 13 )

2018 Vol. 47 (4): 379-381 [Abstract]( 15 HTML ( ) PDF (270 KB)  ( 17 )

Data Collected
Copyright
banquanxieyi

中国医科大学学报版权所有©2007

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA